Top10 firem Zlínského kraje 2008

O projektu

Projekt Top 10 ("top ten") firem Zlínského kraje hodnotí nejúspěšnější firmy regionu. Přípravu a produkci soutěže zajišťuje tým studentů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci předmětu Komunikační agentura.

Záštita univerzity je zárukou nezávislosti a důvěryhodnosti projektu, který stojí na informacích získaných výzkumem. Ten probíhá mezi laickou i odbornou veřejností. Výsledky jsou prezentovány na slavnostním vyhlášení, které je vyvrcholením projektu. Zde jsou za účasti významných osobností předány zástupcům firem originální trofeje. Snahou a pomyslnou metou je vybudovat tradici respektované, prestižní a nezávislé soutěže, která bude jakousi regionální odnoží celostátní soutěže Czech Top 100.

Cíle projektu

 • ocenění nejúspěšnějších firem Zlínského kraje
 • rozvoj spolupráce komerční, akademické a správní sféry
 • podpora a posílení univerzitních vztahů s firmami Zlínského kraje

Kategorie 2008

Top 10 nejsympatičtějších firem podle občanů
Top 10 nejobdivovanějších firem podle odborníků

Top 10 nejsympatičtějších firem Zlínského kraje

Tato nově zavedená kategorie hodnotí firmu z pohledu cílového spotřebitele. Hledá firmu, která má sympatie svých zákazníků. Takovou firmu posuzujeme jako úspěšnou, protože dosáhla svých cílů, vybudovala si image a postavení, které si zasluhuje ocenit.

Výzkum poskytuje potřebnou zpětnou vazbu firmám, protože vyzdvihuje jejich kvality pozorované zákazníky. Kritérium hodnocení není nijak omezeno. Lidé tak oceňují firmu, která poskytuje nejlepší servis, která produkuje kvalitní výrobky, která přispívá k rozvoji regionu, která pečuje o své zákazníky, která kultivuje životní prostředí, která rozvíjí kulturu a sport nebo tu, která má dobrou image.

Svůj názor může vyjádřit každý občan Zlínského kraje díky zpřístupnění hlasování na internetu.

Top 10 nejobdivovanějších firem podle odborníků

Druhou vyhlašovanou kategorií je Top 10 nejobdivovanějších firem podle odborníků. Firmy jsou hodnoceny uznávanými vysokoškolskými specialisty, hospodářskými odborníky, řediteli významných firem kraje (zástupců konkurence), starostů větších měst a v neposlední řadě členy samosprávy Zlínského kraje. V této kategirii hodnotí tato odborná porota firmy, které jsou z jejíh pohledu nejvýznamnější. Vzhledem k tomu, že se jedná o subjektivní posuzování, které není založeno na statisikcých údajích, byl zvolen název této kategorie Top 10 nejobdivovanějších firem.

Jsou vybírány nejobdivovanější firmy v 10 oblastech, a to:

 1. stavebnictví, stavební řemesla
 2. zemědělství a lesnický průmysl
 3. potravinářský průmysl a potravinářské obory
 4. chemický, obuvnický a gumárenský průmysl
 5. elektrotechnický průmysl a elektronické obory a služby IT
 6. strojírenský průmysl
 7. doprava
 8. ubytování, pohostinství, cestovní ruch, zábava
 9. výzkum a věda a školství
 10. státní a veřejná správa a instituce