Hlasování o nejsympatičtější firmu roku 2008

Která firma Zlínského kraje má Vaše sympatie???

Oceňte firmu, která poskytuje nejlepší servis, která produkuje kvalitní výrobky, která přispívá k rozvoji regionu, která pečuje o své zákazníky, která kultivuje životní prostředí, která rozvíjí kulturu a sport, která má dobrou image! Kritérium hodnocení je na Vás. Dejte své "Nej" firmě hlas a vyhrajte vstupenky na slavnostní galavečer (22. května 2008).

Hlasování muž žena
SŠ s maturitou VOŠ

Antispam

Do pole prosím vepište výsledek operace: 1 + 1


Pravidla pro internetové hlasování
  1. Organizátorem akce je Top 10 firem Zlínského kraje – projekt Komunikační agentury, Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně (dále jen projekt)
  2. Hlasování probíhá od 3. 3. 2008 do 23.4. 2008 na stránkách www.top10firem.utb.cz. Výsledky budou zveřejněny na tomtéž místě.
  3. Firma, pro kterou se účastník rozhodne hlasovat, musí mít sídlo ve Zlínském kraji.
  4. Každý účastník smí hlasovat pouze jednou.
  5. Po ukončení hlasování budou vylosováni 3 výherci, kteří získají vstupenku pro dvě osoby na slavnostní galavečer, který se bude konat 22. května 2008 ve Zlíně.
  6. Hlasování je anonymní, každý účastník zveřejní pouze svoji emailovou adresu. Tato adresa bude použita pouze pro případné kontaktování výherce a nebude zneužita k žádným komerčním účelům.
  7. Neplatné hlasy budou vyřazeny ze slosování.
  8. Organizátor projektu je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se těchto pravidel hlasování, vyhrazuje si právo kdykoliv měnit podmínky hlasování. Účinnost takového rozhodnutí nastává zveřejněním na stránkách.